نسخه آزمایشی

إصدار تجريبي مجاني

لطفا فرم را به طور کامل پر کنید و بر روی ادامهکلیک کنید. فایل نصب، به صورت خودکار دانلود می شود. ما به شما اطمینان می دهیم که اطلاعاتتان فقط برای مقاصد داخلی استفاده می شود. ما اطلاعات شما را به اشخاص ثالث از قبیل شرکت های تبلیغاتی ارسال نمی کنیم. صفحه مشخصات نشر ما را ببینید!

لطفا دستورالعمل نصب برنامه را دنبال کنید. در هنگام نصب نرم افزار، لطفا مسیر نصب را تغییر ندهید. در غیر این صورت، اتصال به پایگاه داده Access به درستی ایجاد نمی شود و نرم افزار به درستی کار نخواهد کرد!