Impressum

Legal information according § 55 Abs. 2 RStV:

Editor:
FAB-CONSULT
Thomas Bauer
Rielker Weg 11
D- 27639 Wurster Nordseekueste / Wremen
Fon: +49-4705-9511636
Fax: +49-4705-9511637

Company register:
not registered

Responsible for content according § 55 Abs. 2 RStV:
Thomas Bauer, Dipl.- Ing.

VAT ID:
DE 171 504 888

Web:
www.tankdesigner.de

eMail:
info @ tankdesigner. de

Realisation and Design:
Thomas Bauer, www.tankdesigner.com

Owner of the URL rights:
Thomas Bauer, Dipl.- Ing.

Trademark TANK DESIGNER®

TANK DESIGNER® Software is een geregistreerd gemeenschapsmerk. Met ingang van 8 januari 2014 is het registratienummer 012094488

Disclaimer:

Wij houden ons technische wijzigingen voor met het oog op doorontwikkeling. Voor de juistheid, volledigheid en het up-to-date zijn van onze websites zijn wij niet aansprakelijk. Iedere aansprakelijkheid, met name voor eventuele schade of gevolgen door het gebruik van onze website, is uitgesloten.

Right of Cancellation

The software and/or TAN (transaction number) from the Tank Designer Shop are sold in the form of downloads. After downloading, you could copy this software or TAN. The software or TAN can therefore continue to be used and cannot be returned. According to § 312d(4)(1) of the German Civil Code (BGB), there is no right to return software or TAN purchased from our online shop.

Copyright-informatie:

Het beeld-en tekstmateriaal op deze website is eigendom van FAB-Consult Thomas Bauer en mag niet gekopieerd worden zonder de uitdrukkelijke toestemming of voor andere doeleinden gebruikt worden door derden.

Aansprakelijkheid voor links:

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, waarbij we geen invloed hebben op de inhoud ervan. Daarom kunnen we voor deze vreemde inhoud geen aansprakelijkheid overnemen. Voor de inhoud van de gelinkte pagina’s is altijd de aanbieder of de beheerder van de pagina’s verantwoordelijk. De gelinkte sites zijn op het moment van de koppeling gecontroleerd op mogelijke schendingen van de wet. Er was geen illegale inhoud op het moment van de koppeling. Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte pagina’s is zonder concreet bewijs van een overtreding echter niet redelijk. Bij het bekend worden van wettelijke schendingen, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht:

De door de beheerder van de pagina gestelde inhoud en werken op deze pagina’s zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. De reproductie, bewerking, verspreiding of enige vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht vereist de schriftelijke toestemming van de auteur of maker. Downloads en kopieën van deze pagina’s zijn alleen toegestaan ​​voor niet-commercieel privégebruik. Voor zover de inhoud van deze site gemaakt is door de beheerder ervan, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Vooral wordt inhoud van derden als zodanig aangeduid. Mocht u toch een schending van het auteursrecht ontdekken, vragen wij u dat mee te delen. Bij het bekend worden van wettelijke schendingen, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Gegevensbescherming:

Het gebruik van onze website is meestal mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke informatie. Voor zover op onze pagina’s persoonlijke gegevens (zoals naam, adres of e-mailadressen) gegeven worden, gebeurt dit, voor zover mogelijk, steeds op vrijwillige basis. Deze gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming doorgegeven aan derden. Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld communicatie per e-mail) onderhevig is aan gaten in de veiligheid. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk. Het gebruik van in het kader van de verplichting een colofon te hanteren gepubliceerde contactgegevens door derden voor het verzenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal wordt hierbij uitdrukkelijk herroepen. De beheerders van de pagina’s behouden zich gerechtelijke stappen voor in het geval van het toesturen van ongevraagde reclame, zoals bv. junkmail.

Cookies

Onze website maakt onder andere gebruik van zogenaamde “cookies”, die dienen om onze aanwezigheid op het internet gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken – bijvoorbeeld als het er om gaat de snelheid van de navigatie op ons platform te verhogen. Daarnaast maken cookies het ons mogelijk de oproepfrequentie van de opgevraagde pagina’s en de algemene navigatie te meten. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen op uw computersysteem. Wij wijzen erop dat sommige van deze cookies worden overgedragen van onze server naar uw computersysteem, waarbij het meestal gaat over zogenaamde “session cookies”. “Session cookies” onderscheiden zich doordat ze aan het einde van de browsersessie automatisch verwijderd worden van uw harde schijf. Andere cookies blijven op uw computersysteem en maken het ons mogelijk om uw computersysteem te herkennen bij een volgend bezoek (de zogenaamde permanente cookies). Natuurlijk kunt u er altijd voor kiezen om die cookies te weigeren, zover dat u browser dat toelaat.

Google Analytics:

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer en die een analyse van het gebruik van de website door uw mogelijk maken. De informatie die door de cookie gegenereerd wordt over uw gebruik van deze site wordt in de regel doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval van de activering van IP-anonymisatie op deze website, wordt uw IP-adres toch door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen onderhevig aan het verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar een server van Google in de VS en wordt het daar ingekort. Google zal in opdracht van de eigenaar van deze website gebruik maken van deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere aan het gebruik van de website en het internet gerelateerde diensten tegenover de eigenaar van de website aan te bieden. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres zal niet samengevoegd worden met andere gegevens van Google. U kunt de opslag van cookies door de overeenkomstige instelling van uw browsersoftware verhinderen; we wijzen er echter op dat u in dit geval niet alle mogelijkheden van deze site volledig zult kunnen gebruiken. U kunt de overdracht van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (met inbegrip van uw IP-adres) aan Google en de verwerking ervan door Google ook verhinderen door via de volgende link de beschikbare browserplugin te downloaden en te installeren. De huidige link is:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

FAB-Consult Thomas Bauer, 25.06.2014