PODRĘCZNIK

TD5 Podręcznik użytkownika jako PDF

[ccf_form id=”2992″]

Życzą sobie Państwo podręcznik w swoim ojczystym języku (w którym nie jest on jeszcze dostępny)?
Nie ma problemu, zakupcie Tank Designer co najmniej w wersji podstawowej. Wtedy jesteśmy gotowi, przy Państwa udziale wynoszącym jedynie 375,- EUR, dać go w przeciągu 14 dni do fachowego tłumaczenia na Wasz język ojczysty (oferta ta nie obowiązuje przy cenach promocyjnych)! Skontaktujcie się z nami!