Różnica

Czym Tank Designer różni się od innych?

Podstawowe cechy wyróżniające oprogramowanie TANK DESIGNER:

–          Zakup jednej (1) licencji Tank Designer umożliwia instalację i korzystanie z oprogramowania na trzech (3)
           komputerachna życzenie dostępna jest również wersja sieciowa z centralną bazą danych!

–          Tank Designer opiera się na systemie Windows XP / Vista / 7 / 8

–          Oprogramowanie Tank Designer jest stosowane na całym świecie od 1995 r. (prawie 20 lat doświadczenia)!

–          Tank Designer to program wielojęzyczny z możliwością lokalizacji w dowolnym języku

–          Tank Designer posiada instalację modułową z możliwością dostosowania do potrzeb klienta

–          Tank Designer posiada obszerny i szczegółowy podręcznik użytkownika dostępny w wielu wersjach językowych

–          Tank Designer pozwala na wykonanie obliczeń dla 15 różnych standardowych tworzyw termoplastycznych (niezależnie od dostawców*) 
(*jedynie z wyjątkiem SIMONA PP Alpha Plus)

–          Tank Designer korzysta z reguły Minera w obliczeniach wytrzymałości na pełzanie w zależności od zakresu temperatur!

–          Tank Designer to jedyny program z aplikacją internetową

Unikalne moduły oprogramowania TANK DESIGNER (metody obliczeniowe):

–          Cylindryczne rury (przewody) wentylacyjne

–          Prostokątne rury (przewody) wentylacyjne z system usztywniającym lub bez

–          Dodatkowy system usztywniający dla zbiorników prostokątnych (10 wariantów) 5 metalicznych materiałów usztywniających

–          Baza danych dyszy (z różnymi rodzajami materiałów i rozmiarów do średnicy 800mm)

–          5 nowych metod obliczeniowych, w przygotowaniu odpowiednie metody inżynieryjne (przygotuj się na niespodziankę)

Oprogramowanie TANK DESIGNER zdecydowanie usprawnia projektowanie zbiorników cylindrycznych

–          Stosuje unikalną metodę optymalnego wykorzystania arkuszy termoplastycznych

–          Możliwość wykonywania obliczeń dla zbiorników dowolnej wielkości

–          Rozszerzalna baza danych profili usztywniających o dowolnym kształcie wykonanych z 5 różnych metali (np. węglowe, ze stali nierdzewnej lub z aluminium)

–          Pokazuje szczegóły techniczne (na standardowych rysunkach) a także projekt produkcyjny

–          Umożliwia drukowanie skróconych informacji (kalkulacji), które można dołączyć do oferty, nie zdradzając szczegółów konkurencji!

Oprogramowanie TANK DESIGNER zdecydowanie usprawnia projektowanie zbiorników cylindrycznych

–          Możliwość wykonywania obliczeń dla zbiorników o dowolnej średnicy i wysokości/stosunku wysokości do średnicy

–          Możliwość wykonywania obliczeń dla zbiorników o dyszach i studzienkach włazowych w cylindrze o dowolnej wielkości

–          Umożliwia wykonywanie obliczeń wpływów sejsmicznych o dowolnej możliwej intensywności (w dowolnej lokalizacji na świecie)

–          Jedyny program z projektem gwiaździstej żebrowanej podstawy stożkowej, umożliwiający łatwy dostęp do centralnego otworu wylotowego!

–          Pokazuje szczegóły techniczne (na standardowych rysunkach) a także projekt produkcyjny

–          Umożliwia drukowanie skróconych informacji (kalkulacji), które można dołączyć do oferty, nie zdradzając szczegółów konkurencji!

 

Porównanie programu TANK DESIGNER 5oprogramowaniem Roechling RITA 3:
Program TANK DESIGNER 5 ma dużo więcej modułów i metod obliczeń niż oprogramowanie Roechling RITA 3, co czyni go bardziej wszechstronnym. TANK DESIGNER 5 jest dostępny w większej liczbie języków niż oprogramowanie Roechling RITA 3! TANK DESIGNER 5 uwzględnia w raportach obliczeniowych (statyce) rysunki i liczne detale techniczne; w przypadku oprogramowania Roechling RITA 3 funkcjonalność ta jest ograniczona! Porównaj program TANK DESIGNER 5oprogramowaniem Roechling RITA 3! TANK DESIGNER oferuje raport obliczeniowy, który możesz porównać z wynikami uzyskiwanymi w oprogramowaniu Roechling RITA 3. Zapytaj osobę odpowiedzialną za program TANK DESIGNER, Thomasa Bauera z FAB-Consult!