MODUŁY

 Oferujemy Państwu następujące moduły. Zestawcie Państwo Wasze oprogramowanie według potrzeby indywidualnie lub zakupcie cenowo interesujące pakiety programu

M 0 = Moduł podstawowy z bazą danych

Baza danych ma następującą zawartość:

 • 15 różnych tworzyw
 • Parametry surowca dla 3 miesięcy do maks. 50 lat (zależnie od surowca)
 • Zależne od temperatury parametry surowca dla -20 do +100°C (zależnie od surowca)
 • Ponad 600 różnych mediów wypełniających / chemikaliów (zależnie od surowca)
 • Dowolną możliwość sporządzania i poszerzania bazy danych klienta dla mediów wypełniających

 • Grubość tablic według programu dostawy półfabrykatów 3 – 100 mm
 • Baza danych dla wymaganych dodatkowo parametrów obliczeń

 • Baza danych profili wzmocnienia (z modułem Z1.1 łącznie 6 surowców / 8 rodzajów profilów)
 • Baza danych podpór + otworów wejściowych (D = 25 do 800 mm) w ≥ SDR11 (tylko z modułem Z2a.1)
 • Zbiory danych językowych dla programu i statyki w DE/ EN / ES / FR / RUS
 • Przelicznik / konwerter jednostek dla ciśnienia względnie podciśnienia. Przekształca w każdą metryczną jednostkę
 • Licznik średnicy / wysokości /pojemności. Określa brakujące wymiary podstawowe

M 1 = Prostokątny zbiornik

Wybierzcie pomiędzy następującymi rodzajami budowy:

 • Zbiornik bez wzmocnienia

 • Zbiornik ze wzmocnieniem brzegu

 • Zbiornik z obiegającymi wzmocnieniami

 • Zbiornik ze wzmocnieniem przęsła

 • Zbiornik z krzyżowym szkieletem i / lub ściągiem

Tank Designer oblicza:

 • Grubość ściany, dna, pokrywy
 • Szkielet ściany, dna, pokrywy
 • Pomiary i pozycja profili wzmocnienia

 • Pomiary i pozycja ściągów

M 2a = Okrągły zbiornik

Wybierzcie pomiędzy następującymi rodzajami budowy:

 • Zbiornik ze stałą grubością ściany

 • Stopniowane zbiorniki

 • Dwuwarstwowe zbiorniki

 • Urządzenie zbiorcze ze stałą grubością ściany

 • Stopniowane urządzenie zbiorcze

 • Dwuwarstwowe urządzenie zbiorcze

Tank Designer oblicza:

 • Grubość cylindra, dna, pokrywy
 • Wykonanie dna stożkowego ze szprychowym lub promieniowym wsparciem względnie krzywym dnem

 • Szkielet dna, pokrywy
 • Pomiary i pozycja profili wzmacniających w pokrywie i ewentualnie dnie

 • Zakotwiczenie na ziemi

 • Uchwyty do podnoszenia i transportu zbiornika

 • Wymóg zabezpieczenia siły wyporu w wannie zbiorczej

 • Rozciąganie włókien brzegu przy produkcji cylindra z tablicy

 • Wpływ warunków pogodowych (wiatr, śnieg, słońce)
 • Wpływ podpór i otworów wejściowych

 • Wpływ krótko i długotrwałego nadciśnienia lub podciśnienia

M 3 = Okrągłe przewody wentylacyjne

Tank Designer oblicza:

 • Grubość ściany okrągłych przewodów wentylacyjnych

Ten element programu jest przeznaczony wyłącznie do obliczenia z próżnią (podciśnienie)

 

M 4 = Prostokątne otwory wentylacyjne

Tank Designer oblicza:

 • Grubość ściany prostokątnych przewodów wentylacyjnych bez wzmocnień

 • Grubość ścian prostokątnych przewodów wentylacyjnych ze wzmocnieniami i ich odstępem oraz rozmiarów tego elementu programu jest przeznaczone do obliczenia z próżnią (podciśnienie).

M 5 = Zabezpieczenie przed trzęsieniami ziemi

Okrągłe pionowe zbiorniki (z płaskim, stożkowym lub krzywym dnem) mogą teraz zostać optymalnie sprawdzone pod względem bezpieczeństwa w razie wystąpienia trzęsienia ziemi. Przy tym miejsce ustawienia może znajdować się gdziekolwiek na świecie. Tank Designer umożliwia Państwu wprowadzenie znanych proporcji podłoża, jak również wszystkich możliwych wielkości trzęsienia ziemi.

Tank Designer oblicza:

 • Bezpieczeństwo stania zbiornika

 • Bezpieczeństwo stania wanny zbiorczej

 • Zakotwiczenie zbiornika lub wanny zbiorczej

 • Przymocowanie i podparcie zbiornika w wannie zbiorczej

M 6 = ANALIZA KOSZTÓW JEDNOSTKOWYCH

Opracowany wspólnie z producentem zbiorników i urządzeń technologicznych o międzynarodowej renomie oraz przez niego przetestowany: Zoptymalizuj swój zbiornik polimerowy zgodnie z wyliczonym szczegółowym kosztem wytworzenia!

Dla zbiornika prostopadłościennego (dodatek do modułu 1) i/lub zbiornika cylindrycznego (dodatek do modułu 2a).

Wprowadź do bazy danych swoje ceny materiałów (jednokrotnie) Wprowadź do bazy danych swój koszt roboczogodziny i/lub godzinowy koszt pracy maszyn (jednokrotnie) Sprawdź prędkość roboczą dla ludzi i maszyn (jednokrotnie) Ustaw w panelu swój sposób produkcji i projektowania (utwórz swoje ustawienia domyślne) Oblicz/pobierz techniczne i ekonomiczne dane projektowe (w ramach jednego obliczenia)

N 0.1 = Rozszerzenie do wersji sieciowej

Z zakupem pełnej wersji otrzymują Państwo włączoną w cenie aktywację do 3 stanowisk pracy. Opcjonalnie mogą Państwo zakupić dalsze licencje stanowisk pracy. Te stanowiska pracują w wersji podstawowej jako niezależne od siebie pojedyncze stanowiska z własną bazą danych. Opcjonalna (również z możliwością dodatkowego wyposażenia) wersja sieciowa umożliwia Państwu składowanie danych w centralnej bazie danych na serwerze. Wszystkie stanowiska pracy mogą mieć dostęp do tej centralnej bazy danych!

Z 1.1 = Rozszerzenie dla prostokątnych zbiornikówTank Variante gemischt

Wersja podstawowa prostokątnego zbiornika oferuje systemy wzmocnienia z ST37 lub tworzywa termoplastycznego. Dodatkowo mogą Państwo dzięki temu modułowi wybrać z surowców profilowych stal: ST52/ V2A/ V4A lub aluminium – profil. Poza tym ustalają Państwo z kolejnych 5 wariantów, jak chcecie przymocować linie pionowe względnie czy i gdzie chcecie zastosować ściągi. Również zawarte w tym module dodatkowe: Mix usztywnienie konstrukcji! Zobacz zdjęcie:

 

Z 2a.1 = Rozszerzenie dla okrągłych zbiorników

Okrągły zbiornik do wykonania posiada podpory lub otwory wejściowe? Tank Designer uwzględnia je nie ważne czy są umieszczone w dachu lub cylindrze. Opcjonalny moduł ustala dodatkowo wymagane podpory, kołnierze i grubość otworów wejściowych oraz uwzględnia ich pozytywny wpływ na grubość ściany cylindra! Zawiera również: Bazę danych z podporami i otworami wejściowymi (D = 25 do 800 mm) w ≥ SDR11

Tank Designer posiada znacznie większą liczbę modułów względnie możliwości obliczeń w porównaniu z oprogramowaniem RITA, Winflath lub Calveta a przez to szeroką możliwość zastosowania.